;

JesusKristus.org Annexet

Ett Annex Till JesusKristus.org

Få folk att läsa Bibeln och upptäcka dess kraft av Nåd och Sanning i fullhet i Jesus Kristus.
Veta om allt som går att veta om Jesus Kristus och att följa Honom in i evigheten.

JesusKristus.org Annexet

Annexet

Denna sajt är ett av flera annex till sajten JesusKristus.org.
Upptäck även JesusKristus.Live
 
Registrera: Klicka Här! <= Registrera Gärna Här Gratis!
 
Notera att vi lägger märke till dig betydligt snabbare om du
också registrerar på vår huvudsajt: HiTTar.Nu
 

Börja läs Bibeln innan du fortsätter och eventuellt håller med om vad som förmedlas till dig på den här sajten. Var på din vakt och verifiera i källan vad jag får allt ifrån istället för att var för eller emot mig. Mina tolkningar kan vara underdrivna eller överdrivna.

Balansen får du bara med Guds levande och verksamma Ord = Biblen = Jesus Kristus.  

Ämnen/Teman att behandla/presentera/utveckla och utvärdera:

Några Ord Om Att Öva i Gudsfruktan Eller Övningar I Rättfärdighet Vad bibliskt kan man säga om den saken?

Edouard Askmo