CORDES VERTALINGEN

NOTARISTOLK TURKS

Ook beëdigde vertalingen

MARTIN CORDES

Beëdigd tolk en vertaler (Nederlands <-> Turks)

Zoals u als notaris weet, moet u bij het verlijden van een akte soms gebruikmaken van een tolk. Dat is namelijk het geval als er enige twijfel bestaat of (één van) uw cliënt(en) het Nederlands voldoende begrijpt (zie lid 2f van (zie lid 2f van artikel 40 en lid 1 van artikel 42 van de Wet op het notarisambt).

Indien uw cliënten Turkssprekend zijn, kan Martin Cordes u als beëdigd tolk bijstaan bij het passeren van de akten. Hij is daar ruimschoots voor gekwalificeerd door relevante trainingen, en staat na 36 jaar bekend als een ervaren tolk en vertaler.

Doordat hij geen hoge overheadkosten heeft en u met de tolk zelf (zonder bemiddelaar) zaken doet, zullen uw cliënten u dankbaar zijn voor de redelijke tolkkosten op de afsluitende nota van afrekening.

MIJN MISSIE

Mijn missie bij CORDES VERTALINGEN is uw cliënten een zo nauwkeurig mogelijke en vlotte vertolking geven van de aktetekst en uw toelichting daarop. Hierdoor begrijpen uw cliënten precies waarvoor ze tekenen.

OFFERTE-AANVRAAG

Wilt u een scherpe offerte in uw mailbox?

Graag een bericht achterlaten, en op werkdagen reageren we binnen 12 uur.

NB: Geen gefactureerde reiskosten, indien uw notariskantoor op 40 km of minder van onze postcode 3931 AJ ligt.

Ok We gebruiken cookies voor het goed laten functioneren van de website