RUDNIK SITARJEVEC

Pred vstopom v rudnik prejmete zaščitno čelado, škornje in kombinezone, nato pa se v spremstvu vodnika sprehodite po izvoznem in glavnem rovu Rudnika Sitarjevec. V rudniku boste spoznali način rudarjenja v času, ko je bil rudnik še odprt, predstavljene so tudi rudarske anekdote, ki so bile zbrane na podlagi ustnega izročila še živečih rudarjev. Na ogled rudnik nudi razstavne eksponate kamnin, rudarski voziček, nekaj rudarskega orodja, rekonstruirano progo, razstavo o živečem netopirju v Rudniku Sitarjevec, pano z reprodukcijo paleookolja iz posavskih gub, eksponate tkanin, pobarvanih z vodo iz rudnika, razstavo nakita iz hematita. V dvorani rudnika se predvaja kratek film. Vzorci rude iz rudnika so razstavljeni na posebnih podstavkih, ki so izdelani posebej v ta namen in primerno osvetljeni. Prav tako so primerno osvetljene rudne žile. Na ogled je tudi orodje, s katerim so v času rudarjenja izkopavali rudo. V razširjenih rovih so prikazane rekonstrukcije rastlinskih in živalskih  primerkov. Uprizorjeno je takratno paleookolje, kakršno je bilo v času odlaganja sedimentov, iz katerih so nastale kamnine, ki gradijo sedanji rudnik. Vsi eksponati so primerno obrazloženi na informativnih tablah.

V spodnjem delu rudnika, kjer je glavni rov, boste rudnik doživeli v avtentičnem okolju. To je prostor, ki je zelo ranljiv, saj v njem intenzivno nastajajo znamenite limonitne kapniške strukture in limonitno blato, zaradi katerega je rudnik Sitarjevec tako zelo barvit. Še posebej zanimiva za ogled je dvorana z bogatimi in raznoliki kapniškimi strukturami, ki je bila naključno odkrita med obnovitvenimi deli v Rudniku Sitarjevec. Zaradi ranljivosti prostora se vanj vstopa posamezno ob spremstvu vodiča. V dvorani si lahko ogledate različne limonitne kapniške oblike, to so stalagmiti in stalaktiti v obliki kapniških špagetov ter kapniške zavese. Dvorana je pravzaprav zrušek, ki je zasul obstoječi rov. Obiskovalci se dvignejo na vrh zruška, za njim pa lahko vidimo zasut rov, ki je zalit z vodo, prav tako je še vedno ohranjeno originalno podporje rova. Rov se nahaja pod rudonosno cono oz. pod sulfidnim rudnim telesom, prav to je tudi razlog, da se v dvorani tvorijo tako številne kapniške strukture.

 Push Notifications are disabled

hide

Mine Tour

 Add to homescreen

hide