MINE TOUR

TEHNIČKA I PRIRODNA BAŠTINA RUDARSTVA

PROJEKT MINE TOUR

TURISTIČKI VODIČ

Preuzmite turistički vodič po Mine Touru

 

Za preuzimanje potreban je internet. Veličina dokumenta je 5 MB.

Sva prava pridržana © 2026 PROJEKAT MINE TOUR  Projekt MINE TOUR sufinanciran je iz sredstava EFRR

Više informacija na https://www.mine-tour.eu ili https://www.facebook.com/minetourproject/

 Push Notifications are disabled

hide

Mine Tour

 Add to homescreen

hide